Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied of op de aarde als geheel. Het gaat dan om micro-organismen, planten en dieren en de ecosystemen waar ze deel van uitmaken. Bij het bevorderen van biodiversiteit wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke soortenrijkdom en naar gezonde ecosystemen.

Benieuwd naar wat Arnhem allemaal doet om biodiversiteit in de stad te behouden en versterken? Bekijk dan de biodiversiteitsagenda 2021 – 2025.

Ook heeft Arnhem sinds 2021 het Puntensysteem Natuurcinclusief Bouwen ingevoerd. De eerste bouwsteen van natuurinclusief bouwen is natuur in het gebouw: het inbouwen van verblijfsplaatsen in woningen, bijvoorbeeld via neststenen. Dit is noodzakelijk voor diersoorten die voor hun broedgelegenheid van gebouwen afhankelijk zijn, zoals huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. De tweede bouwsteen is natuur aan, op en om de woning: groene daken en gevels en natuurlijke tuinen met egeldoorgangetjes en groene erfafscheidingen. De derde bouwsteen is natuur in de buurt: het toepassen van meer groen en blauw in de directe woonomgeving, zoals bomen en natuurvriendelijke oevers, en het aanleggen van groene en blauwe verbindingen met andere delen van de stad of het buitengebied. Alle drie de bouwstenen vergroten de biodiversiteit, leefbaarheid en natuurbeleving; de laatste twee bouwstenen vergroten ook de klimaatbestendigheid van het gebied.

Arnhemmers steken natuurlijk ook zelf de handen uit de mouwen! Wat denk je bijvoorbeeld van de egelsnelwegen in Malburgen en Saksen Weimar, Arnhem Zoemt dat Arnhem bloemrijker maakt voor insecten, Stadslandbouw Mooieweg dat het terrein zo natuurvriendelijk mogelijk inricht en de Arnhemse Huismus die zich inzet voor Arnhemse mussen? En zo zijn er nog veel meer bewonersinitiatieven die de stadsnatuur in Arnhem een handje helpen.

En met de campagne ‘Andere Arnhemmers‘ kom je alles te weten over de mooie natuur in onze stad. Waar in Arnhem je nu ook bent, je bevindt je midden in de┬ábiodiverse stadsnatuur.┬áDe groene stadsbiotoop Arnhem staat middenin en bovenop de natuur. De buitenwijken lopen over in de randen van de Veluwe en op onze torens in het centrum bouwen slechtvalken hun nesten. Vleermuizen forenzen nachtelijks van noord naar zuid om in Sonsbeek te jagen en onder onze voeten stromen eeuwenoude beken die het stadse leven voeden. Arnhem wordt gevormd door mens, dier, plant en zwam en daarom maken we actief ruimte voor Andere Arnhemmers met wie de de stad delen. Volg je mede-Arnhemmers op Instagram via @anderearnhemmers en laat weten welke bijzondere Andere Arnhemmers jij in de stad spot met #anderearnhemmers. We zijn benieuwd!

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief