Laatste Nieuws

1st mei 2018

Maak gebruik van het AANjaagfonds

Arnhemmers die samen met buren willen werken aan het verduurzamen van een wijk, buurt of straat kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het AANjaagfonds.

 

Vermindering van C02-uitstoot of verbetering van het klimaat
Het AANjaagfonds is bedoeld om actieve Arnhemmers te ondersteunen bij het verduurzamen van de omgeving. De enige voorwaarde is dat het op lokaal niveau moet leiden tot het verminderen van de CO2-uitstoot (energiebesparing of opwekking van duurzame energie) en/of tot verbetering van het klimaat.

 

AANjaagteam
Een ingediend idee zal worden beoordeeld door een team van deskundigen, het AANjaagteam, dat in samenspraak met de gemeente zal beoordelen of het in aanmerking komt voor ondersteuning. Een AANjager wordt gekoppeld aan een initiatiefnemer en gaat helpen om het idee uit te voeren. Eventuele kosten worden daarbij vergoed uit het fonds.

 

Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier op de website van ArnhemAAN

Reageren?