Arnhem wint Beste Berm Bokaal

Arnhem wint Beste Berm Bokaal

De gemeente Arnhem heeft dinsdag 21 november de Beste Berm Bokaal gewonnen. De prijs werd uitgereikt aan Cecilia Klein en Vivienne van Sante van de gemeente Arnhem tijdens een symposium over ecologisch berm- en groenbeheer in het provinciehuis in Arnhem. Bloeiende bermen en groenstroken zijn onmisbaar voor (wilde) bijen, vlinders en veel andere dieren. Door bermen gefaseerd te maaien, kunnen kruiden langer bloeien. De gemeente Arnhem heeft zich volgens de jury hiervoor op buitengewone wijze ingezet en is daarom de terechte winnaar. De Aanmoedigingsprijs ging naar de gemeente Bronckhorst.

De prijzen, een houten bermbokaal en een duurzaam bijenhotel, werden uitgereikt door gedeputeerde Harold Zoet van de provincie Gelderland aan de twee Gelderse gemeenten. De winnaar, de gemeente Arnhem, past al meer dan dertig jaar ecologisch beheer toe. Volgens de jury: “De grasvelden worden voor de helft beheerd als kruidenrijk gras en worden een tot drie keer per jaar gemaaid. Ze worden gemonitord op biodiversiteit. Arnhem gebruikt al 25 jaar geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. Inwoners worden betrokken met wat de gemeente doet en waarom met een voorlichtingsfilmpje. Arnhem blijft open staan voor hoe het nog beter kan. In 2022 is Arnhem door Nederland Zoemt al uitgeroepen tot bij-vriendelijkste gemeente van Nederland.”

De gemeente Bronckhorst heeft de Aanmoedigingsprijs ontvangen omdat deze gemeente ambitie toont om haar bermen 80% ecologisch te beheren. Op deze manier geeft de gemeente het goede voorbeeld voor bewoners en boeren om meer natuurinclusief bezig te zijn.

Leernetwerk Ecologisch Berm- en groenbeheer
Op het symposium waren er presentaties van Joop Spijker van de WUR over de potentie van bermen voor de biodiversiteit en van Anthonie Stip van de Vlinderstichting over het keurmerk Kleurkeur Groen en Kleurkeur Blauw. Het symposium is georganiseerd door het Leernetwerk Ecologisch Berm- en groenbeheer. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft dit leernetwerk voor Gelderse gemeenten georganiseerd om ecologisch berm- en groenbeheer te stimuleren. Eind 2018 deed een derde van de Gelderse gemeenten nog niet aan ecologisch bermbeheer. Uit de in het voorjaar uitgevoerde bermmonitor blijkt nu dat alle gemeenten een deel van hun bermen ecologisch beheren. Een flink aantal gemeenten doet dat zelfs bij meer dan de helft van de bermen. Een mooi resultaat maar er valt nog veel winst te behalen!

Ecologisch bermbeheer
Ecologisch bermbeheer bestaat uit minder vaak en gefaseerd maaien en het afvoeren van het maaisel. Zo ontstaan er meer voedsel- en schuilplekken voor de dieren. Bloeiende bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar belangrijk voor insecten. De bijen profiteren ervan en zijn op hun beurt belangrijke bestuivers van natuurlijke vegetaties.

Kijk voor de presentaties en meer informatie over het Leernetwerk Ecologisch Berm- en Groenbeheer op de website. Het Leernetwerk Ecologisch Berm- en Groenbeheer wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief