Groen manifest 2022-2026

Om het belang te benadrukken van het behouden en versterken van het groene karakter van Arnhem, heeft het Groenforum Arnhem in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 het Groen Manifest 2022-2026 aangeboden aan de Arnhemse politiek.

Het Groenforum verzoekt hen daarbij ervoor zorg te dragen de inhoud van het Groen Manifest te verankeren in het beleid van de stad. Groen is essentieel om Arnhem leefbaar te maken en te houden, maar draagt ook bij aan schone, gezonde en veilige wijken.

In het Groenforum zijn vertegenwoordigd: KNNV Arnhem, IVN Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Vleermuiswerkgroep Gelderland, Imkersvereniging Arnhem Velp e.o., Ecovrede, Arnhem Klimaatbestendig, Stichting Samenwerkende Volkstuinen Arnhem, Natuur en Milieu Schuytgraaf, Arnhem Zoemt, Arnhemse BomenBond en Groen Arnhem. Het Groenforum onderhoudt daarnaast contact met Groei en Bloei Arnhem, Milieudefensie Arnhem, Natuur en Milieu Gelderland, Vereniging Vrienden van Meinerswijk, Vereniging Vrienden van Sonsbeek, Vogelwerk­groep Arnhem e.o., Bloei! in Arnhem en Elderveld Groen.

Arnhem heeft een uniek groen karakter; de stad ligt op de overgang tussen Veluwemassief en rivierengebied en kent prachtige parken en groene initiatieven. Ernhemmers zijn hier trots op. Groen is dan ook al jaren een belangrijke kernwaarde van onze prachtige stad (Groen, Creatief, Vrij) . Om het groene karakter van Arnhem nog meer te versterken, moeten we het groen vanuit het omliggende landschap leiden naar de haarvaten van onze (binnen)stad. Groen de ruimte geven heeft een sterke positieve impact op maatschappelijke thema’s als gezondheid, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, voedselvoorziening, sociale cohesie en economie.

De stad wordt steeds belangrijker voor dieren en planten. Op het platteland staat de natuur onder druk door intensieve landbouw en ook in open natuurgebieden gaat het met veel soorten niet goed. Juist in de stad liggen nog veel kansen voor natuur, door vergroening neemt ook de soortenrijkdom in de stad toe. Dat is niet alleen goed voor de kwaliteit van leven van dieren en planten, maar ook voor inwoners van Arnhem.

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief