Initiatieven

De Groene Route Malburgen

Malburgen
Initiatief

De Groene Route is een initiatief van bewoners en professionals uit Malburgen, die actief zijn met diverse kleine en grote initiatieven om de wijk natuurlijk en klimaatadaptief in te richten. Vanuit de gedachte dat door onderlinge samenwerking en verbinding er meer bereikt kan worden, is het idee voor De Groene Route ontstaan. Er wordt onder andere samengewerkt met de gemeente Arnhem, stedelijke netwerkorganisaties, woningbouwverenigingen, wijkorganisaties en ondernemers. Stichting Samen is de Stad vertegenwoordigt en faciliteert de bewoners en de initiatiefnemers van De Groene Route. Het project is een co-creatie tussen de gemeente Arnhem en Stichting Samen is de Stad.

De inspiratie voor het maken van De Groene Route is gehaald uit de wijze waarop dieren zoals wilde bijen en egels zich door de wijk verplaatsen en wat ze daarbij nodig hebben. Door het verbinden van hun leefgebieden met de omliggende parken en natuurgebieden wordt hun leefgebied vergroot, waardoor populaties kunnen toenemen. Daarnaast nodigt de route bewoners uit voor een wandeling en om de buurt te ontdekken en de natuur te beleven. De Groene Route biedt ook inspiratie voor een route naar een toekomst waar wijken meer natuurinclusief, circulair en klimaatadaptief zijn ingericht, waar bewoners op een duurzame wijze aan bijdragen en de gemeente zich ondersteunend en faciliterend opstelt.

Meer informatie vind je op de website van De Groene Route Malburgen.

 

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief