Initiatieven

Herstel beekdal Paasberg

Paasberg
Initiatief

Met zijn unieke ligging in één van de groene wiggen van Arnhem-Noord biedt het dal van de Beek-op-de-Paasberg uitstekende kansen voor landschappelijk beekherstel, vergroting van de biodiversiteit en het beter toegankelijk maken van het gebied voor bewoners van de omliggende wijken.

De beek wordt nu nog grotendeels aan het oog onttrokken door overhangende bomen en hoge ijzeren hekken van de aangrenzende sportvelden. In 2017 is de Initiatiefgroep Beek-op-de-Paasberg in nauw overleg met omwonenden en de Gemeente Arnhem begonnen met het opstellen van een ruimtelijke visie voor de gehele beekdalzone. Het uiteindelijke doel ervan is om het gebied verder te ontwikkelen tot een klimaatbestendig stadspark vergelijkbaar met de andere groene-wig parken Angerenstein en Klarenbeek.

De visie Park Beek-op-de-Paasberg heeft geleid tot een gemeentelijke verkenning van een aantal scenario’s voor beekdalherstel, waarbij ook de scholen en sportclubs betrokken waren. Begin 2022 zullen de resultaten van deze verkenning worden gepresenteerd en besproken met de diverse partijen binnen het kader van een integrale gebiedsvisie voor het beekdal.

Meer informatie vind je op de website van Wijkvereniging Paasberg en Wellenstein Arnhem.

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief