Arnhemmers beslissen mee over nieuwe (Stads)Landbouwvisie

Arnhemmers beslissen mee over nieuwe (Stads)Landbouwvisie

Een duurzame voedselketen en een gezondere leefomgeving. Dat is het doel van de toekomstige Visie Duurzame (Stads)Landbouw en Duurzaam Voedsel 2024-2030 van de gemeente Arnhem. Het college heeft een Plan van Aanpak laten opstellen om samen met belanghebbenden en inwoners tot deze nieuwe visie te komen. 

Het college van de gemeente Arnhem wil in de komende jaren nog steviger inzetten op natuurinclusieve (stads)landbouw en een duurzame voedselketen. Wethouder Stadslandbouw, Marco van der Wel: “We willen landbouw en natuur met elkaar verbinden en ook mensen en voedsel. Het versnellen van de landbouw- en voedseltransitie is een mes dat aan twee kanten snijdt. Je stimuleert de lokale economie en zorgt tegelijk voor meer biodiversiteit en een gezondere bodem. Zo wordt de leefomgeving van de Arnhemmers gezonder, schoner en aantrekkelijker.” 

Brede participatie
In Arnhem bestaan inmiddels meer dan 130 stadslandbouwinitiatieven. Het streven is dat dat er meer worden. Ook werkt de gemeente Arnhem samen met boeren om hen te ondersteunen in de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Verder wil Arnhem stadslandbouw ook regionaal en nationaal op de kaart zetten. Om dit voor elkaar te krijgen werkt het college aan een nieuwe visie die binnen Arnhem breed wordt gedragen. Daarvoor is onmisbaar dat inwoners, (agrarische) ondernemers, kennisinstellingen en andere belanghebbenden mogen meepraten over de uiteindelijke inhoud. 

Vier thema’s 
In de nieuwe visie staan 4 thema’s centraal: stadslandbouw, natuurinclusieve landbouw, eiwittransitie en duurzame consumptie. Deze thema’s worden met diverse doelgroepen besproken in de zogeheten aanschuiftafels ‘Arnhemse Kost’. Naast de tafels is er ook aandacht voor algemene aspecten, zoals voedselzekerheid en gedragsverandering. 

De aanschuiftafels vinden plaats in april en mei 2024. De definitieve nieuwe Visie Duurzame (Stads)Landbouw en Duurzaam Voedsel 2024-2030 wordt dit najaar verwacht.

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief