Groen Arnhem LIVE over afvalwater

Groen Arnhem LIVE over afvalwater

Na de succesvolle eerste editie van Groen Arnhem LIVE, over de terugkeer van de wolf, organiseren we een nieuwe editie met als thema ‘afvalwater’. We nodigen je van harte uit om op donderdagavond 30 maart mee te praten over dit onderwerp.

De waterkwaliteit staat in ons land zwaar onder druk. Dagelijks produceren we grote hoeveelheden afvalwater. Denk aan rioolwater, maar ook afvalwater uit bijvoorbeeld de industriële sector. Wat betekent dit voor het milieu en voor onszelf? Tijdens deze editie van Groen Arnhem LIVE gaan we met deskundigen en met elkaar in gesprek over afvalwater, de ontwikkelingen op dit gebied en wat we samen kunnen doen voor een meer duurzame en gezonde stad. 

Sprekers
Erik Laurentzen
is Senior beheerder riolering en water van de gemeente Arnhem en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud van het ongeveer 1200 kilometer lange rioolstelsel van Arnhem. En voor het onderhoud van de rioolgemalen en fonteinen en het beheer van het oppervlaktewater, zoals de dijkdoorbraakkolken, moerassen, havens en delen van de Rijn.

Erik neemt je mee naar de onbekende wereld onder je voeten. Wat kom je in het riool allemaal tegen? Wat valt er daar beneden allemaal te ontdekken, bestaan die ondergrondse watervallen dan toch echt? Erik geeft ons een kijkje in de verborgen waterwereld onder onze stad en neemt ons mee in de duurzame kansen en oplossingen voor afvalwaterbeheer in de toekomst.

Antoinet Looman is heemraad bij Waterschap Rijn en IJssel met als portefeuille waterketen, grondstoffen uit water, circulariteit en slibverwerking, ketensamenwerking, schoon water en klimaat.

Schoon water is belangrijk voor mensen, dieren en planten. We maken er de hele dag gebruik van, maar toch is schoon water niet vanzelfsprekend. Het waterschap probeert vervuiling te voorkomen en haalt veel vervuilende stoffen uit het water via de rioolwaterzuiveringen. Zuiveringen kunnen echter niet alle stoffen eruit halen. Antoinet vertelt ons 30 maart alles over deze processen en over de nieuwste ontwikkelingen rondom afvalwaterverwerking. Ook gaat zij in op wat wij zelf kunnen doen om bij te dragen aan schoner water.

Praat mee
Met elkaar gaan we deze avond in gesprek over dit onderwerp, onze eigen verantwoordelijkheid en handelingsperspectieven. Na afloop van het programma sluiten we af met een gezellige borrel aan de bar van Molenplaats Sonsbeek. Praat en denk 30 maart mee over ons afvalwater tijdens Groen Arnhem LIVE. Je kunt je gratis aanmelden voor deze bijeenkomst via het formulier op de website van Natuurcentrum Arnhem.

Groen Arnhem LIVE
Arnhem is een groene stad. Groen houdt onze stad leefbaar, aantrekkelijk en gezond. Met de programmareeks ‘Groen Arnhem LIVE’ willen Groen Arnhem en Natuurcentrum Arnhem inwoners informeren, inspireren én activeren om onze groene stad te omarmen. Met mooie initiatieven, aansprekende sprekers, creatieve dialogen en adviezen hoe zelf bij te dragen aan een duurzame stad. 

De bijeenkomsten worden gehouden in bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek. Het inhoudelijke programma van de reeks komt tot stand in samenspraak met de programmaraad, bestaande uit vijf ervaren en gepassioneerde groene Arnhemmers: Jeroen Glissenaar, Gini Manting, Henk Oost, Yvon Schuler en Phebe Kloos.

Kom 30 maart naar Groen Arnhem LIVE, meld je gratis aan via de website van Natuurcentrum Arnhem.

Donderdag 30 maart
Bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek – Zijpendaalseweg 24A
Inloop met koffie/ thee: 19:30 uur
Start programma: 20:00 uur
Aanmelden via het formulier op de website

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief