Initiatieven

Burgemeesterswijk duurzaamheidscommissie

Burgemeesterswijk
Initiatief

De commissie duurzaamheid van de Burgemeesterswijk wil bewustwording over klimaatbestendigheid en duurzaamheid bevorderen, en de wijk ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven rondom deze thema’s.

De commissie richt zich vooral op klimaatverandering en energie. Bij klimaatverandering gaat het om onderwerpen als verdroging, hitte(stress) en wateroverlast, bij energie om verminderde uitstoot van broeikasgassen en de overschakeling van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen.

Meer informatie vind je op de website.

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief